Protestantse Gemeente Serooskerke

Als kerk willen we een open geloofsgemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom mag weten. Met elkaar proberen we het christelijk geloof te verstaan, te beleven en er uit te leven. Het werk in de gemeente vindt plaats in dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving.

Deze site geeft informatie over de opbouw van onze gemeente, waar we voor staan, de activiteiten die worden georganiseerd en bij wie u/je terecht kunt voor nadere inlichtingen. Kijk gerust rond en aarzel niet om contact met ons op te nemen. Hier vindt u ook de ANBI gegevens.
Met deze link komt u bij onze privacyverklaring.

Nieuws

Door de Coronacrisis zullen er voorlopig geen normale erediensten in de kerk zijn. Het was de bedoeling om door te gaan met het opnemen en uitzenden van online-diensten. Zondag 5 juli jl. was de eerste TV-onlinedienst vanuit de Johanneskerk. Toen is gebleken dat het goed mogelijk is om op de zondagmorgen 'live' uit te zenden. De organisten willen ook graag weer spelen in de diensten, maar dan zou het fijn zijn als er ook, zij het beperkt, gemeentezang klinkt. Aangezien het mogelijk is binnen de geldende richtlijnen rondom corona dat tijdens de onlinedienst op zondag gezongen wordt door een beperkt aantal mensen, is het de bedoeling een pool van gemeenteleden te vormen waaruit per zondag 5 personen worden uitgenodigd om te zingen tijdens de onlinedienst. Het is niet nodig om een geoefende zanger(es) te zijn, elk gemeentelid kan zich opgeven. Vanwege de coronamaatregelen zijn de zitplaatsen in de kerkzaal van te voren vastgesteld. Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

De diensten zijn online te volgen op Kerkdienstgemist.nl

Orde van dienst voor de dienst op zondag 2 augustus om 10.00 uur.

Schema autovervoer naar de kerk

Beleidsplan 2020 - 2023

Kerk Xtra 2019-2020 Programmaboekje Vorming en Toerusting