Protestantse Gemeente Serooskerke

Als kerk willen we een open geloofsgemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom mag weten. Met elkaar proberen we het christelijk geloof te verstaan, te beleven en er uit te leven. Het werk in de gemeente vindt plaats in dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving.

Deze site geeft informatie over de opbouw van onze gemeente, waar we voor staan, de activiteiten die worden georganiseerd en bij wie u/je terecht kunt voor nadere inlichtingen. Kijk gerust rond en aarzel niet om contact met ons op te nemen. Hier vindt u ook de ANBI gegevens.
Met deze link komt u bij onze privacyverklaring.

Nieuws

Bijwonen kerkdienst
Met ingang van zondag 23 januari 2022 moet u weer reserveren om de kerkdiensten bij te wonen. Daarbij zijn wij gebonden aan de richtlijnen van de overheid in verband met het coronavirus. Ook wij hebben daarom het voorgeschreven gebruiksplan opgesteld. Dat plan is op deze website te vinden. Kerkdiensten kunnen maar door een beperkt aantal (max. 50) kerkgangers bijgewoond worden. Daarom moet iedereen die een kerkdienst wil bijwonen zich daarvoor van te voren opgeven voor 18.00 uur van de vrijdag die voorafgaat aan de dienst op zondag. Opgeven betekent niet dat u de kerkdienst ook kunt bijwonen. Plaatsen worden toegewezen in volgorde van aanmelding. Als u geen plaats toegewezen kan worden krijgt u daarvan op de zaterdag voor de zondag van de dienst een bericht.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u zich opgeven bij Suzan Melse met deze link (sacomelse@zeelandnet.nl) of telefonisch op 0118-591776.

De diensten zijn online te volgen op Kerkdienstgemist.nl
Verder zijn ze ook nog steeds te beluisteren via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor de dienst op zondag 23 januari om 10.00 uur.

Schema autovervoer naar de kerk

Gebruiksplan Covid 19