Protestantse Gemeente Serooskerke

Als kerk willen we een open geloofsgemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom mag weten. Met elkaar proberen we het christelijk geloof te verstaan, te beleven en er uit te leven. Het werk in de gemeente vindt plaats in dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving.

Deze site geeft informatie over de opbouw van onze gemeente, waar we voor staan, de activiteiten die worden georganiseerd en bij wie u/je terecht kunt voor nadere inlichtingen. Kijk gerust rond en aarzel niet om contact met ons op te nemen. Hier vindt u ook de ANBI gegevens.
Met deze link komt u bij onze privacyverklaring.

Nieuws

Herdenkingsbijeenkomst voor alle dorpsbewoners , Johanneskerk, zaterdag 30 oktober, 16.00 uur

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren , Moriakerk, Westkapelle, inloop van 19.15 uur


Bijwonen kerkdienst
Vanaf zondag 26 september kunnen we weer vrij zonder te reserveren ter kerke gaan, dankzij de verdere versoepeling van de coronabeperkingen. Voor het bezoeken van de diensten is geen coronapas nodig. Wij vragen u wel thuis te blijven als u gezondheidsklachten hebt. Bij het binnenkomen in de kerkzaal kunt u op aanwijzing van de koster gaan zitten in het voorste gedeelte van de kerkzaal en daarbij vragen wij u tussen u en uw buurman een lege stoel over te laten (gezinsleden kunnen uiteraard wel naast elkaar zitten). Als u toch liever nog 1,5 meter afstand wilt bewaren, kunt u dat bij binnenkomst in de zaal aan de koster aangeven. Hij verwijst u dan naar een apart gedeelte in het achterste deel van de zaal. Indien u om wat voor redenen dan ook (nog) niet gevaccineerd bent, wordt u gevraagd ook in dit achterste deel plaats te nemen.

Daarnaast zijn de diensten zijn ook online te volgen op Kerkdienstgemist.nl
Verder zijn ze ook nog steeds te beluisteren via de kerktelefoon en www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor de dienst op zondag 24 oktober om 10.00 uur.

Schema autovervoer naar de kerk

Gebruiksplan Covid 19