Musicalgroep

2016 Musical ‘Met de groeten van Paulus’

Teksten : Gerard van Midden
Muziek : Gerard van Amstel

Het hoogste woord
Hij kan zijn mond niet houden, die Paulus. Hij voert in zijn brieven en in de verhalen die over hem te vinden zijn in het Bijbelboek Handelingen het hoogste woord. Hij is een gedreven persoon. Hij wil het evangelie, het goede nieuws over Jezus van Nazareth, niet voor zichzelf houden maar aan iedereen vertellen die maar luisteren wil. Door het leven van Jezus is voor Paulus voor eens en voor altijd duidelijk geworden dat mensen niet bestemd zijn om te lijden. God kiest voor het leven. En dat mag de hele wereld weten.

Missionair
Met die boodschap gaat Paulus op reis. Een man met een missie. De eerste zendeling, de bekendste apostel. Hi trekt van stad tot stad. Overal brengt hij mensen in beweging. Overal ontstaan groepjes die verder gaan in het spoor van Jezus, de eerste gemeente. Hij schrijft hen en zij schrijven hem. Paulus is misschien wel de meest persoonlijke auteur van het Nieuwe Testament. Hij schrijft geen tijdloze theologische verhandelingen, maar gaat in op de praktijk van alledag, het hier en u. Zijn brieven zijn onderdeel van een dialoog, een geloofsgesprek tussen hem en mensen van vlees en bloed, toen en daar. Paulus is in alles wat hij doet en zegt missionair.

Geloofsgesprek
Deze musical zet die dialoog, dat geloofsgesprek, voort. Bijzondere momenten uit het leven van Paulus komen aan bod. Zo maken spelers en toeschouwers kennis met zijn verhaal. Maar de spelers reageren ook op de teksten van Paulus. Ze geven hun commentaar, gaan er mee in gesprek en vertalen ze naar deze tijd. Zo wordt duidelijk wat de boodschap is van Paulus, toen en nu.

Korte beschrijving van vorige musicals

2008 Ester
Ester, een verhaal van alle eeuwen. Over een weggevoerd volk, onderdrukking en een machteloze koning Ashasveros, die zijn ogen sluit voor de werkelijkheid. In zo'n sfeer tieren Hamans racistische en fascistische ideeën welig. Totdat Moordekai en Ester hem ontmaskeren en er weer toekomst mogelijk is.

2006 Mozes
Het accent in deze musical ligt op identiteit. Mozes, de man met twee identiteiten (Egyptenaar en Hebreeër) brengt het volk naar een beloofd land. Maar daarvoor is het nodig om "stage te lopen" in de woestijn en zo te ontdekken wie je bent.
Mozes - Zou het kunnen met tien woorden: een blauwdruk voor sjalom; een afspraak hoe het leven hier kan zijn?. Tien woorden om te leven, genoeg voor onze droom.

2004 Jozef
Deze musical is het verhaal van Jozef, het nakomertje, de lievelingszoon van aartsvader Jakob en is het verhaal van de meesterdromer, gehaat door zijn broers.
Jozef - Blijf dromen, blijf hopen, geloven vooral. Blijf dromen, blijf hopen, heb lief bovenal.

2002 Saul
De musical Saul is het boeiende, bijna tragische verhaal van een koning, die dat tegen wil en dank werd. Het verhaal geeft een aantal hoogte- en dieptepunten uit het leven van Saul uitmondend in zijn dood en de hartverscheurende reactie van David hierop.
Saul - Zuig de woorden in je op, neem de klanken in je mee, want dit heldenlied mag nooit verloren gaan.

2000 Jakob
Het levensverhaal van Jakob kent herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van geloof, hoop en liefde. Jakobs verhaal is ons verhaal.
Jakob - De zon gaat over hem op. Hij ziet zijn broer weer staan. De zon gaat over hen op. Ze kunnen verdergaan.

1998 Tot ziens op Patmos
Het verhaal van Johannes, die gevangen zit op Patmos, zoals dat beschreven is in Openbaring 1 : 3. In het verhaal lopen bijbels verleden en situaties en problemen van de jaren negentig door elkaar heen en in elkaar over.
Johannes - Tot ziens op Patmos in de hemelse oase. Tot ziens op Patmos, God komt er bij je thuis.

1996 Een teken van leven
Een eigentijds verhaal over ondergaan en weer opstaan met Jona in de hoofdrol. Jona wordt geroepen om op te staan tegen de slechte toestand van Ninevé. Maar dan blijkt dat Jona er zelf eigenlijk niet veel beter aan toe is; pas nadat hijzelf is ondergegaan, kan hij opstaan en naar Ninevé gaan.
Jona - Sta op! Want waar je om je heen kijkt, zie je tekenen van leven.

Contactpersoon:
Han Lobbezoo
Mail: hankie [at] zeelandnet.nl
T 592033