PCOB

De Protestants Christelijke Ouderenbond stelt zich ten doel de belangen van 50-plussers te behartigen.
Dat doet de bond ondermeer door op lokaal, regionaal en landelijke niveau als gesprekspartner op te treden voor diverse invloedrijke instanties, overheid en politieke partijen. De bijbel vormt daarbij de grondslag voor het denken en handelen.

Ook in Serooskerke is er een afdeling van de PCOB, die zich wil inspannen voor de belangen van 50-plussers.
Elke tweede dinsdagmiddag van de maand komen we om 14.00 uur bij elkaar in het dorpshuis "de Zandput".
Aan de orde komen dan onderwerpen in het kader van algemeen praktische aard, maar ook met een cultureel karakter en ontspanning.
In de agenda staat vermeld welk onderwerp aan de orde is.
Daarnaast besteden wij aandacht aan gezamenlijke activiteiten, zoals uitstapjes of het bezoeken van een film of voorstelling.

Contactpersoon:
Adry de Later-Van Keulen,
Mail: bdelater [at] zeelandnet.nl
T 0118-612725