Voor later…

Enkele seizoenen geleden werd op een avond van Vorming & Toerusting aandacht besteed aan de kerkelijke uitvaart. Op die avond kwam naar voren dat verschillende kerkelijke gemeenten een formulier of boekje beschikbaar hebben waarin gemeenteleden hun wensen voor begraven of cremeren kunnen opschrijven.

Binnen de liturgiecommissie hebben we gekeken naar wat kerkelijke gemeenten daarin bieden en wat er op internet te vinden is. En dat is veel. Toch menen we dat het goed is om een ‘eigen’ document aan te bieden dat is toegesneden op de eigen situatie in Serooskerke. Na bespreking in liturgiecommissie en kerkenraad is het document nu beschikbaar voor wie wil.

Het ligt op de leestafel in beide kerken. Door hier te klikken, kunt u het downloaden.

We hopen u er mee van dienst te zijn!